Använd formuläret nedan för att anmäla, ej akuta fel i din bostad eller i fastigheten.
För akuta fel kontakta vår fastighetsskötare Hasse på telefonnummer 0705-715081.

Felanmälan

Probeco AB
Vevgatan 15c
504 64 Borås
Sweden

Service:
info@probeco.se
033-23 81 10